درباره ما

شرکت فجر صادق خوزستان(سهامی خاص)

مجری خدمات فنی مهندسی مخابرات و تاسیسات

مقدمه: شرکت فجر صادق خوزستان سهامی خاص در سال ۱۳۸۰ تحت شماره ۱۱۵۶۲ثبت شرکتها به ثبت رسیده و تاکنون نسبت به وظایف مندرج در اساسنامه خود خدماتی انجام داده که قسمتی از فعالیت خود را به استحضار میرساند.

اجرای فونداسیون و نصب انواع دکل های مخابراتی خود ایستا، چهار پایه و سه پایه و دکل های منوپل تکپایه و دکلهای مهاری به تعداد حدود ۱۶۰ دستگاه همراه با گراند و نصب تجهیزات جانبی متعلقه جهت شرکت مخابرات استان خوزستان.

اجرای فونداسیون و نصب دکل ۷۸ متری چهار پایه همراه با گراند کامل و نصب تجهیزات جهت شرکت ملی نفت خیز جنوب سایت اداری واقع در کوی فدائیان اسالم (نیوساید).

اجرای فونداسیون و نصب دکل ۵۲ متری چهار پایه همراه با گراند و نصب آنتن اکتیو جهت اداره کل تنظیم مقررات استان خوزستان واقع در دانشگاه جندی شاپور اهواز

اجرای فونداسیون و نصب دکل چهارپایه ۴۸ متری واقع در سد مارون بهبهان و نصب دکل ۷۰ متری چهارپایه واقع در طرح آبیاری شوشتر و همچنین اجرای فونداسیون و نصب دکل ۶۰ متری کوی سوم شعبان دزفول و همچنین گراند دریچه‌های سد جره واقع در رامهرمز خوزستان جهت سازمان آب و برق خوزستان

جهت شرکت ارتباطات زیرساخت خوزستان ۳ مورد فونداسیون دکل مهاری ۱۰۵ متری واقع در هفت تپه خوزستان و رنگ آمیزی هفت دستگاه دکل ۱۱۷ متری الی ۷۰ متری چهار پایه در شهرهای آبادان-خرمشهر-شوش-مارون اهواز- مسجد سلیمان-هفت تپه-زیتون اهواز.

تامین قطعات و تجهیزات مخابراتی جهت شرکت ملی نفت و گاز اهواز. مضافاً به اینکه این شرکت بیش از چهار سال نگهداری خطوط هوایی سایت شهید رجایی اهواز را عهده دار بوده است و خدماتی چون تخلیه دکل ۱۱۵ متری چهارپایه مارون اهواز مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت خوزستان و موارد دیگر را در کارنامه خود دارد.

لذا این شرکت با بهره گیری از نیروهای کارآمد و متخصص خود این مهم را به خوبی انجام داده و مورد تایید قرار گرفته و افتخار دارد قدمی جهت آبادانی کشور عزیزمان ایران برداشته است.

با تشکر .