ما به شما کمک میکنیم تا اهداف خود را به واقعیت تبدیل کنید
شرکت فجر صادق خوزستان(سهامی خاص)

مجری خدمات فنی مهندسی مخابرات و تاسیسات

دکل هایی مشبک بصورت آزاد و بصورت قطعه ای با شبکه های مربع یا مستطیل شکل مثلثی طراحی شده اند. این نوع سازه می تواند در مواقعی که نیاز به نصب تعداد زیاد آنتن مفید باشد.
چرا باید از خدمات شرکت فجر صادق خوزستان استفاده کنید ؟

۱ -اجرای فونداسیون و نصب انواع دکل های مخابراتی خود ایستا

۲ -اجرای فونداسیون و نصب دکل ۷۸ متری چهار پایه همراه با گراند کامل و نصب تجهیزات

۳ -اجرای فونداسیون و نصب دکل ۵۲ متری چهار پایه همراه با گراند و نصب آنتن اکتیو

۴ -تامین قطعات و تجهیزات مخابراتی

برای مطالعه انواع پروژه های انجام شده اینجا کلیک کنید

دکل های مخابراتی خود ایستا
فونداسیون و نصب دکل ۷۸ متری
دکل ۵۲ متری چهار پایه همراه با گراند و نصب آنتن
انجام انواع پروژه های مخابراتی و غیر مخابراتی
0
درصد رضایت مشتریان
0
بیش از 500 پروژه موفق
0
تعداد شرکت های طرف قرارداد